บริษัทในเครือ

  • Home

ไม่เพียงพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ครบ วงจร ไทยโพลีคอนส์ยังขยายการลงทุน ในธุรกิจอื่นๆได้แก่ TPC Asset, TPC Bangkok Supply และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า TPC Power Holding เพื่อสร้างมั่นคงแก่องค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ

อดีตที่แข็งแกร่งสร้างปัจจุบันให้ ไทยโพลีคอนส์ได้ก้าวเดินอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่รุ่งเรืองสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ควบคู่กับการดูแลต้นทุนในการให้บริการและนโยบายการจัดการด้านการเงินที่ดี

ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ไม่เพียงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ครบวงจร เท่านั้น ไทยโพลีคอนส์ยังขยายการลงทุน ในธุรกิจอื่นๆ ทั้ง trading ภายใต้ชื่อ TPC Bangkok Supply, กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ TPC Power Holding และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ TPC Asset เพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและนักลงทุน

ทำให้วันนี้ไทยโพลีคอนส์มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายมิติรอบด้าน

ที่อยู่ : 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทรศัพท์ : 02-943-2935-6

แฟกส์ : –

อีเมล์ : –

เว็บไซต์ : www.tpcpower.co.th

ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนุกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทรศัพท์ : 02-917-8854-5

แฟกส์ : 02-917-8853

อีเมล์ : –

เว็บไซต์ : www.tpcasset.co.th

ที่อยู่ : 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

เบอร์โทรศัพท์ : 063-208-4809

แฟกส์ : –

อีเมล์ : sales@tpcbs.co.th

เว็บไซต์ : www.tpcbs.co.th