Author: CC&CSR

TPOLY เจ๋ง! คว้างานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดลมูลค่า 749 ลบ. เดินหน้าประมูลงานใหม่-ยืนเป้า Backlog ปีนี้แตะ 4 พันล้าน

TPOLY คว้างานก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบัน […]

ไทยโพลีคอนส์ ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียงความยาว 8.9 กิโลเมตร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ นำโดยคุณปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดก [...]