Author: CC&CSR

ไทยโพลีคอนส์ ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียงความยาว 8.9 กิโลเมตร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ นำโดยคุณปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทานเซ็นสัญญางานโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยบริษัทฯ จพดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 8.970 กม. มูลค่าโครงการกว่า 329,000,000

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) และบมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดบ้านจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ตึก TPCH ชั้น 3 เวลา 10.00 – 15.00 น.

ประกาศ COD โรงไฟฟ้าของ TPCH วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

โรงไฟฟ้า ปัตตานี กรีน (PTG) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของ TPCH กำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ หรือกำลังการผลิตเสนอขาย 21 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ 7  ที่ดำเนินการจ่ายไฟ และเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ TPCH ที่จำหน่าย กระแสไฟฟ้าให้กับ EGAT

บริจาคสิ่งของ 3 จังหวัดชายแดน

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Covid-19 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 520 ชุด และหน้ากาก N 95 จำนวน 600 ชิ้น เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยทางผู้บริหารและพนักงานโครงการ เป็นตัวแทนส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 และวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563