Blog

ไทยโพลีคอนส์ ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียงความยาว 8.9 กิโลเมตร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ไทยโพลีคอนส์ ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียงความยาว 8.9 กิโลเมตร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ นำโดยคุณปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทานเซ็นสัญญางานโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยบริษัทฯ จพดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 8.970 กม. มูลค่าโครงการกว่า 329,000,000
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) และบมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดบ้านจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ตึก TPCH ชั้น 3 เวลา 10.00 – 15.00 น.
ประกาศ COD โรงไฟฟ้าของ TPCH วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

ประกาศ COD โรงไฟฟ้าของ TPCH วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

โรงไฟฟ้า ปัตตานี กรีน (PTG) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของ TPCH กำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ หรือกำลังการผลิตเสนอขาย 21 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ 7  ที่ดำเนินการจ่ายไฟ และเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ TPCH ที่จำหน่าย กระแสไฟฟ้าให้กับ EGAT
บริจาคสิ่งของ 3 จังหวัดชายแดน

บริจาคสิ่งของ 3 จังหวัดชายแดน

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Covid-19 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 520 ชุด และหน้ากาก N 95 จำนวน 600 ชิ้น เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยทางผู้บริหารและพนักงานโครงการ เป็นตัวแทนส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 และวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563