Job Opportunities

 • Home

ร่วมงานกับเราไทยโพลีคอนส์ และบริษัทในเครือ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ตลอดระยะเวลา 31 ปี ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ครบวงจร ทั้งงานภาครัฐและเอกชน มูลค่างานก่อสร้าง 100-1,000 ล้านบาท เช่น คอนโดมิเนียม, โรงงาน, โรงไฟฟ้า, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน, ทาวน์โฮม เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างอยู่ทั่วประเทศ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และหวังความก้าวหน้าในอาชีพมาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันทำงาน                : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:

ถอดแบบและประมาณราคางานโครงสร้าง และสถาปัตย์ ให้ได้ต้นทุนประมาณการเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ : 24 – 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ : 2 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรประมาณราคา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันทำงาน                : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • บริหารงานฝ่ายบัญชี ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ,ภาษีทุกประเภท
 • ปิดงบการเงินรายเดือนและรายไตรมาส
 • ควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบัญชีให้ปิดงบได้ตามกำหนดเวลา
 • สอบทานการปรับปรุงข้อมูลทุกบัญชีที่มีในงบการเงินตามหลักการทางบัญชี และหลักเกณฑ์ทางกรมสรรพากร
 • ตรวจเช็คข้อมูลและปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการ
 • วางแผนการทำงานของทีมบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท /มาตรฐานบัญชี /กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
 • กำหนดวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงานพร้อมตอบข้อซักถามกับบุคคลภายใน – นอกบริษัทฯได้ดี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ Accounting Officer ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถตอบข้อซักถามถึงข้อมูลต่างๆที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีได้
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบให้กับ External Audit
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดบุรีรัมย์
วันทำงาน                : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • วางแผนจัดเตรียมข้อมูลแบบ , วัสดุในการก่อสร้าง
 • วิเคราะห์ต้นทุน ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง
 • คิดปริมาณงานเพิ่ม งานลดของโครงการ
 • จัดเตรียมเอกสารงบประมาณในการก่อสร้าง
คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Ms.Office ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างที่ต่างจังหวัดได้
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันทำงาน                : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • จัดทำด้านบัญชีต้นทุน
 • งานด้านเจ้าหนี้ ,งานด้านเงินสด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 24 – 32 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 – 5 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รูปแบบงาน              : งานประจำ
จำนวนที่รับ              : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน      : จังหวัดตรัง
วันทำงาน                : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน              : 08:00 – 17:00
รายละเอียดงาน:
 • เขียนแบบก่อสร้าง งาน Shop Drawing
 • ติดต่อประสานงานเรื่องแบบกับโครงการก่อสร้าง และคอยสนับสนุนทีมงาน
คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
 • สามารถเขียนแบบ โยธา และ สถาปัตย์
 • มีความสามารถในการใช้ Sketch up / Auto Cad / Ms.Office อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างได้ทุกจังหวัด

สวัสดิการบริษัท

ประกันสุขภาพ, ประกันกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, อาหารกลางวัน, ที่พัก, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, ฝึกอบรมประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัสประจำปี
เวลาทำการสำนักงานใหญ่ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
เวลารับสมัครงาน : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 15.00 น.

ติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 02-942-6491-6 ต่อ 102 ,103 , 090-880-3845

แฟกซ์: 02-942-6497

Line ID: jobtpoly