อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ม.สงขลานครินทร์

ที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 1 มิ.ย 2564 – 17 พ.ย 2566

 

427,000,000 บาท