โรงแรมเมอร์เคียว สมุย

ที่ตั้ง : เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของ : บริษัท ทนา ครีเอทีฟ ไลฟ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 15 มีนาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563
211,000,000 บาท