เซ็นทรัลจันทบุรี

ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาก่อสร้าง : 15 มีนาคม 2563 – 1 เมษายน 2564

โครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายใต้การออกแบบในรูปแบบ Semi-Outdoor ใกล้ชิดธรรมชาติ และยังเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้แก่เมือง เปิดแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565