Blog

คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 1 จากซ้าย), คุณปฐมพล สาวทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) ร่วมถ่ายภาพกับ คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหาร TPN ผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2019 และปัจจุบัน พร้อมทั้ง คุณเมทินี กิ่งโพยม (ที่ 1 จากขวา) ภายหลังการจัดกิจกรรมฝึกอบรม “การสร้างภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ในด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญจะสามารถช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ กรุงเทพฯ