นักลงทุนสัมพันธ์

  • Home

รายได้รวม

(ล้านบาท)

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หากต้องการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

นายอดิศร ศรีสุขใส
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
อีเมล์ : adisorn.sr@thaipolycons.co.th
โทร : 0-2942-6491-6

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้