มาตราฐานและรางวัล

  • Home

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 และยังผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญและความใส่ใจในคุณภาพงานของไทยโพลีคอนส์ที่มีต่อลูกค้า