เกี่ยวกับบริษัท

 • Home

เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการครบวงจรด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

 • สร้างเพื่อความแข็งแกร่ง เรามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันก่อสร้างที่แข็งแกร่ง
 • สร้างเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้รับเหมาหลัก ที่ผู้รับเหมารายย่อยและคู่ค้าเลือกด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจยินดีพร้อมก้าวหน้าไปด้วยกัน
 • สร้างเพื่อพนักงาน เรามุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมนำศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองมาใช้
 • สร้างเพื่อผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั่นมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • สร้างเพื่อชุมชนและสังคม เรามุ่งมั่นเพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม

ความเป็นมาบริษัท

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (“ไทยโพลีคอนส์”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2531 โดยคุณเจริญ จันทร์พลังศรี ผู้ก่อตั้งบริษัท จากผู้รับเหมาย่อย (Sub-Contractor) สู่การเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main-Contractor) อย่างเต็มภาคภูมิ ปัจจุบันไทยโพลีคอนส์มีทุนจดทะเบียนกว่า 600 ล้านบาท และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย พร้อมด้วยทีมบริหารและทีมบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงครบครัน

ด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศกว่า 30 ปี ไทยโพลีคอนส์มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบและครบวงจรโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อน รวมถึงบริการด้านการออกแบบ บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาและก่อสร้าง (EPC) ตลอดจนความร่วมมือในโครงการก่อสร้างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากต่างประเทศ (Main-Contractor) ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

 • โรงไฟฟ้า และโรงกำจัดขยะ
 • โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าและงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ
 • อาคารโรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า
 • อาคารสูง โรงแรม และคอนโดมิเนียม
 • ถนนทางหลวง เป็นต้น