แบบฟอร์มการสมัครงาน

 • Home
ชื่อ
Field is required!
นามสกุล
Field is required!
เพศ
Field is required!
วันเกิด
Field is required!
อายุ
Field is required!
อีเมล์
Field is required!
เบอร์โทรศัพท์
Field is required!
ที่อยู่
Field is required!
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร?
 • - Please Select -
 • เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำโครงการก่อสร้าง)
 • Internal Audit (บริษัทในเครือ)
 • Site Engineer
 • Project Engineer
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Revit
 • ช่างไฟฟ้า - วิศวกรไฟฟ้า
 • QS Engineer
 • Programmer
 • IT Support
 • Plant Manager
 • Drawing Officer
 • Design Engineer
 • Sustainable Development Supervisor
 • Sustainable Development Supervisor
 • จป.วิชาชีพ (งานก่อสร้าง)
Field is required!
รูปโปรไฟล์
อัพโหลดรูปภาพของคุณ...
Field is required!

ข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

ประกาศนียบัตร / วุฒิการศึกษา
Field is required!
ชื่อวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
Field is required!
ปีที่จบการศึกษา
Field is required!
เกรดเฉลี่ย
Field is required!
ทักษะและคุณสมบัติ
Field is required!
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท)
Field is required!
Fresher / Experienced
Field is required!
ประสบการณ์การทำงาน
Field is required!