โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  • Home

เป็นกิจกรรมของโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” โดยเน้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ โดยทางบริษัทมีการระดมทุนทั้งกำลังทรัพย์ และกำลังกายของพนักงาน เข้าไปในพื้นที่ ที่มีผู้ประสบภัยเดือดร้อน ทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของบริษัทที่มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี