ร่วมงานกับเรา

  • Home

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2531 ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ครบวงจร ทั้งงานภาครัฐ และภาคเอกชน มูลค่างานก่อสร้าง 100 – 1,000 ล้านบาท อาทิเช่น คอนโดมิเนียม, โรงงาน, โรงไฟฟ้า, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน, ทาวน์โฮม เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างอยู่ทั่วประเทศ และมีการเติบโตทางธุรกิจอีกมากมาย บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมเติบโตในสายอาชีพ มาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รามอินทรา 14 (สำนักงานใหญ่)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. บริหารกำกับดูแลภาพรวมของสายงานก่อสร้าง
2. กำกับดูแลการวางแผนการดำเนินงานงานก่อสร้าง
3. ประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
4. กำกับควบคุม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
5. กำกับดูแลการบริหารต้นทุนด้านต่าง ๆ
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 40 – 50 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : 10 ปีขึ้นไป
5. ประสบการณ์ในระดับ Project Director 10 ปี ขึ้นไปในระดับบริหารงานก่อสร้าง
6. มีความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำสูง
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รามอินทรา 14 (สำนักงานใหญ่)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. วางแผนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง และกำหนดนโยบายในภาพรวม เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการนั้น ๆ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งคุณภาพ ราคา และเวลาในการดำเนินการโครงการ
2. กำกับดูแลการวางแผนการดำเนินงานงานก่อสร้างและช่วงเวลาแล้วเสร็จ ของโครงการในระยะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ เช่น บุคลากร วัสดุก่อสร้าง
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 40 – 50 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : 10 ปีขึ้นไป
5. มีประสบการณ์บริหารงาน ควบคุมงานก่อสร้าง 15 ปี ขึ้นไป
6. มีใบ กว. (สามัญโยธา)
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รามอินทรา 14 (สำนักงานใหญ่)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.

 

รายละเอียดงาน :
1. วางแผนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง และกำหนดนโยบายในภาพรวม เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการนั้น ๆ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งคุณภาพ ราคา และเวลาในการดำเนินการโครงการ
2. กำกับดูแลการวางแผนการดำเนินงานงานก่อสร้างและช่วงเวลาแล้วเสร็จ ของโครงการในระยะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ บุคลากร วัสดุก่อสร้าง

 

คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 40 – 50 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์บริหารงาน ควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป
5. มีใบ กว. (สามัญโยธา)
6. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกจังหวัด
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รามอินทรา 14 (สำนักงานใหญ่)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. เขียนแบบก่อสร้างงาน Shop Drawing ด้วยระบบ 3D
2. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Revit และ Auto Cad ได้
3. มีประสบการณ์เคยทำ Shop Drawing 2-3 ปีขึ้นไป
4. สามารถปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างได้ทุกจังหวัด
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย , หญิง
2. อายุ : 25 – 32 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : 2-5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รพ.กรุงเทพ สนามจันทร์ จ.นครปฐม
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. ดูวางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นตามสัญญา และตามแบบก่อสร้าง
2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 25 – 35 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
5. มีใบประกอบวิชาชีพ
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการเซ็นทรัล นครสวรรค์
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. จัดทำ Payment และประสานงานภายใน และภายนอก
2. จัดทำแผนงานก่อสร้าง ( S-Curve ) และจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการก่อสร้าง
3. ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างและคิดปริมาณงานเพิ่ม งานลด ของโครงการ
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย , หญิง
2. อายุ : 26-35  ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป ,ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
5. สามารถถอดปริมาณงาน , คิดงานเพิ่มงานลด ได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office ได้ดี
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการเซ็นทรัล นครสวรรค์
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. คิดปริมาณงานเพิ่มลด , คิดปริมาณราคา
2. จัดทำ Present วาระประชุม
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย , หญิง
2. อายุ : 25 – 35 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : 3-10 ปีขึ้นไป
5. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ AutoCad ได้
6. มีประสบการณ์ในด้านคิดงานเพิ่ม-ลด 3 ปีขึ้นไป
7. สามารถปฏิบัติงานประจำที่โครงการก่อสร้างได้
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รามอินทรา 14 (สำนักงานใหญ่)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. เขียนแบบก่อสร้างโครงการ
2. จัดทำ As-built drawingและสามารถเขียนแบบ โยธา และ สถาปัตย์
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน
4. มีความสามารถในการใช้ Sketch up / Auto Cad / Ms.Office อย่างคล่องแคล่ว และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. สามารถปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้างได้ทุกจังหวัด
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง , โยธา , เขียนแบบ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์(ปี) : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการเซ็นทรัล นครสวรรค์
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. ติดต่อประสานงาน จัดการรวบรวมเอกสารต่างๆ
2. ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
3. รับสินค้า/วัสดุ , ตัดสต๊อก
4. ตรวจสอบการโอนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย, หญิง
2. อายุ : 21-35 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ 1-2 ปี
5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Words, Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ใส่ใจในรายละเอียดของงานที่ทำ
7. มีทักษะในการสื่อสารเจรจา และการประสานงาน เรียนรู้ ปรับตัว ได้เป็นอย่างดี
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.ชลบุรี (บางละมุง)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. กำกับดูแลให้ทุกคนในโครงการ ปฏิบัติตามนโยบายด้าน HEALTH , SAFETY AND ENVIRONMENT (HSE) ของบริษัท
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 25 – 35 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขสาศตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
4. ประสบการณ์(ปี) : 2 ปี
5. มีประสบการณ์งาน ด้านจป.วิชาชีพ 2 ปีขึ้นไป
6. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดได้
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.ปทุมธานี (อำเภอสามโคก)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. ออกแบบ Formwork , Precast
2. ออกแบบ Protection รอบอาคาร
3. มีประสบการณ์งานออกแบบโครงสร้าง ออกแบบ Protection รอบอาคาร 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน AutoCad , Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 30 – 40 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : 6 ปีขึ้นไป และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ :  ไม่ระบุ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รามอินทรา 14 (สำนักงานใหญ่)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างโครงการที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย , หญิง
2. อายุ : 26 – 35 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
4. ประสบการณ์(ปี) : 3 – 6 ปีขึ้นไปและยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
5. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคี
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในงานออกแบบโครงสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง ,โรงงาน ฯ
7. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น AutoCAD , Staad Pro หรือ Sap2000 , Midas Gen , Robot Structure
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รามอินทรา 14 (สำนักงานใหญ่)
วันที่ทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.
รายละเอียดงาน :
1. เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรและบริษัทในเครือ
2. พัฒนาระบบใหม่ นำมาใช้แทนระบบเดิมโดยให้มีความยุ่งยากน้อยที่สุด
3. ปรับปรุง Software ปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอด
4. เขียน Report จากฐานข้อมูลต่างๆ มาแสดงผลอย่างถูกต้อง
5. ดูแลระบบ และการจัดการ Database ของ Server
คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย, หญิง
2. อายุ : 24 – 35 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
4.ประสบการณ์(ปี) : 2 – 10 ปี , ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
5. ความรู้ทางฐานข้อมูล Microsoft SQL Server , MySQL , Oracle, C# , Java , Asp.net , Silverlight , PHP
6. มีอัธยาศัยดี มี Service Mind ที่ดี

สวัสดิการบริษัท

1.ประกันสุขภาพ 2.ประกันกลุ่ม 3.ค่าครองชีพ 4.ค่าวิชาชีพ 5.ค่าเดินทาง 6.ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) 7.ข้าวกลางวันฟรี (พนักงานโครงการ) 8.สวัสดิการช่วยเหลือที่พัก 9.ชุดยูนิฟอร์ม 10.ประกันอุบัติเหตุ 11.ประกันสังคม 12.กองทุนเงินทดแทน, 13.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 14.ตรวจสุขภาพประจำปี 15.ฝึกอบรมประจำปี 16.ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ) 17.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ติดต่อสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่ : 2,4 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-942-6491-6 ต่อ 102   
มือถือ : 090-880-3845
E-mail : HR@thaipolycons.co.th
Line ID : jobtpoly   Facebook : Thai Polycons Public Company Limited