Blog

  • Home
  • News & Activity
ประกาศ COD โรงไฟฟ้าของ TPCH วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.
ประกาศ COD โรงไฟฟ้าของ TPCH วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

โรงไฟฟ้า ปัตตานี กรีน (PTG) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของ TPCH กำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ หรือกำลังการผลิตเสนอขาย 21 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ 7  ที่ดำเนินการจ่ายไฟ และเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ TPCH ที่จำหน่าย กระแสไฟฟ้าให้กับ EGAT