นักลงทุนสัมพันธ์

  • Home

วีดิโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

(ท่านสามารถรับชมผ่านทาง Youtube Thai Polycons)

รายได้รวม (ล้านบาท)

ข่าวสารล่าสุด (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายอดิศร ศรีสุขใส
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
อีเมล์ : IR@thaipolycons.co.th
โทร : 0-2942-6491-6

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้