ก่อสร้างศูนย์ขนส่งทางอากาศ จ.นครศรีธรรมราช

สนามบินพาณิชย์นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของ : บริษัท เชพรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 01/07/2552 – 31/12/2553