รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ที่ตั้ง : ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ : มหาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 990 วัน
964,330,000 บาท