อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง ศูนย์ราชการ

อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)
โครงการพัฒนาส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
ที่ตั้ง : เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 510 วัน
อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) ได้รับการดำเนินการออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการเลือกทำเลที่เดินทางสะดวกและมีสาธารณูปโภคครบครัน ออกแบบใช้พลังงานและน้ำอย่างคุ้มค่า อีกทั้งมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และใส่ใจในการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคาร โดยดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) โดย สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)

 

769,000,000 บาท