เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ถนนพระราม 9 เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ
เจ้าของ : บริษัท เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 1/7/2553 – 25/2/2554

465,000,000 บาท