เดอะเบส เซ็นทรัล ภูเก็ต

ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบล วิชิต เมืองภูเก็ต
เจ้าของ : บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 01/10/2561 – 31/10/2562

475,000,000 บาท