อาคาร รพ.วัฒนแพทย์ สมุย

ที่ตั้ง : ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของ : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 270 วัน

รายละเอียดงาน : งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สมุย เป็นโรงพยาบาลขนาด 53 เตียง มีที่จอดรถ 61 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 35 คัน มีพื้นที่ก่อสร้างโดยรวมประมาณ 10,821.60 ตารางเมตร