โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (เฟส2)

ที่ตั้ง : ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของ : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 1 กันยายน 2566 -30 กันยายน 2567

ลักษณะโครงการ อาคารโรงพยาบาล ค.ส.ล 6 ชั้น ดาดฟ้า 1 ชั้น (12,000 ตร.ม.)