โรงเรียนนานาชาติ เดอะ ฟิวเจอร์ สเต็ป

ที่ตั้ง : เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าของโครงการ : The Future Steps International School
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 1 พ.ย 2564 – 22 ส.ค 2565
197,950,000 บาท