โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง

99 หมู่ 5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
เจ้าของ : บจก.โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง
ระยะเวลาก่อสร้าง : 22/12/2549 – 25/12/2550

66,955,000 บาท