มาตราฐานและรางวัล

  • Home

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับ ออกแบบ การก่อสร้าง และการบริการด้านวิศวกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 และยังรักษามาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพราะบริษัทฯ ให้ความสำคัญและความใส่ใจในคุณภาพงานที่มีต่อลูกค้า