Blog

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) คว้างานใหม่โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เฟส 2 มูลค่า 205 ล้านบาท ดันแบ็คล็อกในมือแตะ 2,100 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เฟส 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด มูลค่าโครงการ 205,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1 กันยายน 2566 -30 กันยายน 2567

ขณะที่การรับงานในครั้งนี้ ทำให้มีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) พุ่งแตะ 2,100 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปราว 70%