Blog

ตัวแทน บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) มอบข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์ก่อสร้าง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยมีผู้บริหาร บมจ.ไทยโพลีคอนส์ เป็นตัวแทนรับ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ไทยโพลีคอนส์ ร่วมสู้ไปด้วยกัน