Blog

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่ ในโครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่อภาคการผลิตพื้นที่จังหวัดระยอง (รองรับ EEC) โดยลักษณะงานเป็นงานก่อสร้างงานเดินท่อส่งน้ำ และสถานีสูบน้ำ ซึ่งมีบริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จำกัดเป็นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการ 191.26 ล้านบาท ในระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน